مقاله تفسير ميکروفاسيس ها و توالي دياژنتيکي سازند جهرم در برش نمونه (جنوب شهرستان جهرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تفسير ميکروفاسيس ها و توالي دياژنتيکي سازند جهرم در برش نمونه (جنوب شهرستان جهرم)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند جهرم
مقاله ميکروفاسيس
مقاله رمپ هموکلاين
مقاله توالي دياژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم پور بدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: اهري پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، سازند کربناته جهرم با سن پالئوسن تا ائوسن بالايي به منظور شناسايي ميکروفاسيس ها و توالي دياژنتيکي در برش نمونه، مورد بررسي قرار گرفت. مطالعات پتروگرافي به شناسايي ۱۱ ميکروفاسيس انجاميد که در ۴ کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي (Tidal flat)، لاگون (Lagoon)، سد (Shoal) و درياي باز (Open marine) نهشته شده اند. با توجه به ميکروفاسيس هاي شناسايي شده، اين توالي کربناته بر روي يک پلاتفرم کربناته رمپ هموکلاين (Homocline Ramp) نهشته شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافي، فرايند هاي مهم دياژنتيکي سازند جهرم شامل دولوميتي شدن، سيماني شدن، انحلال، تخلخل، ميکريتي شدن، تراکم، نئورمورفيسم، فابريک ژئوپتال، آهن دار شدن و فسفاتي شدن است. دولوميتي شدن بيشترين ميزان فرايندهاي دياژنتيکي را در طول توالي دارا مي باشد. بنابراين با توجه به اين فرايند ها، محيط هاي دياژنتيکي اوليه و تاخيري سازند جهرم را تحت تاثير قرار داده اند.