سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز اسکویی –

چکیده:

این مقاله مدل مقاومت ویژه را با زمین‌شناسی میدان ژئوترمال تراواله مورد بررسی قرار می‌دهد. در این منطقه یک مطالعه دقیق مگنتوتلوریک ای انجام شده است. نتایج حاصل از تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک با پریود بلند در منطقه از نظر شناسایی رسانه‌های موجود در عمق به طور قابل ملاحظه‌ای مفید واقع شده‌اند. داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از برنامه‌های برگردان یک بعدی و دو بعدی فراوری و مدل سازی شده‌اند. مدل مقاومت ویژه به‌دست‌آمده از این داده‌ها با مدل زمین‌شناسی در طول پیروزی‌های مگنتوتلوریک تا عمق حدود پنج کیلومتر قابل تطبیق است. تحلیل این گروه داده‌های جدید مگنتوتلوریک وجود یک منبع ژئوترمال را در منطقه مورد مطالعه تشخیص می‌دهد.