سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه خواجه یزدی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند آیتامیر ( آلبین – سنو مانین ) در جنوب ناحیه آق دربند، در شرق حوضه رسوبی کپه داغ برونزد دارد . این سازند در ناحیه مورد مطالعه از رخساره های سنگی ماسه سنگ، شیل، سیلتستون و کربنات تشکیل شده است . دانه های گلاکونی با فراوانی متفاوت در رخساره های سنگی وجود دارد اساس تغیرات رخساره و نیز اختصاصات دانه های گلاکونی، سازند آیتامیر در محیط دریای باز و کم عمق بر جای گذاشته شده اند . مهمترین فرایند های دیاژنزی در ماسه سنگ ها شامل فشردگی، سیمانی شدن، دگرسانی، انحلال و جانشینی است . تشکیل گلاکونی یکی از مهمترین فرایند های دیاژنتیکی در این سازند است . این فرایند منجر به جانشینی گلاکونی در دانه های فلدسپات، خرده سنگ، کوارتز، خرده های فسیلی، سیمان کلسیتی و گل آهکی شده است . فرایند های
دیاژنتیکی سنگ های کربناته را به فرم میکریتی شدن، فشردگی، سیمانی شدن ( با فابریک های رشته ای ، پویکیلوتوپیک، سین ت کسیال، گرانولار و بلوکی ) ، انحلال و نئومورفیسم تحت تاثیرقرار داده است . توالی پاراژنتیکی سازند آیتامیر را می توان به سه مرحله مختلف اولیه ( ائوژنز ) ، نهایی ( مزوژنز ) و بالاآمدگی ( تلوژنز ) تقسیم نمود . این اطلاعات می تواند در درک بهتر اختصاصات مخزنی سنگ های این سا زند و سایر سنگ های حوضه کپه داغ کمک نماید .