سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر ربانی فرد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند نیزار (ماستریشتین زیرین) واقع در حوضه رسوبی کپه داغ در شرق وشمال شرق ایرا ن گسترش دارد. مرز زیرین سازند نیزار با سازند آب تلخ تدریجی و با سازند کلات (سازند زیرین) توسط یک لا یه خاک قدیمه (پالئوسول) کاملاً مشخص است . مطالعات پتروگرافی سنگهای سازند نیزار در منطقه مورد مطالعه نشان داده است که این سازند از مخلوطی از سنگهای سیلیسی آواری و کربناته تشکیل شده است. بر اساس نوع و میزان فراوانی اجزاء تشکیل دهنده، سنگهای سیلیسی آواری به چهار رخساره و سنگهای کربناته به پنج مجموعه رخساره ای (شامل ۹ رخساره) تفکیک شده اند. رسوبات کربناته درغرب حوضه، در پلاتفرم کربناته ای از نوع رمپ در پنج کمربند رخساره ای لاگون های محصور، پشته های سدی لاگونی، لاگون های نیمه محصور، پشته های سدی و دریای باز و در شرق حوضه در کمربند رخساره ای لاگون و جزیره سدی بر جای گذاشته شده اند. تغییرات جانبی رخساره ها از برش الگو (در شرق منطقه مورد مطالعه) به سمت برش خشت (غربی ترین برش مورد مطالعه) نشان از تغییر محیط رسوب گذاری از شرق به غرب حوضه و مناسب شدن شرایط برای ته نشست رسوبات کربناته در اثر کاهش ورود رسوبات آواری به حوضه دارد.