سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماهرخ امین زاده – دانشکده زمی نشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حسن میرنژاد – دانشکده زمی نشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار منیزیت درخت سنجد در سنگ میزبان الترامافیکی سرپانتینی شده ای قرار گرفته که بخشی از توده افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه محسوب می شود. به منظور بررسی منشأ این منیزی تها آنالیز ایزوتوپی کربن – اکسیژن روی تعدادی از منیزیتهای منطقه مورد مطالعه انجام شده است. مقادیر δ۱۳C آنهابین ۴/۹۹ تا۳/۹۱ پرمیل بر اساس استاندارد PDB ونیزمقدار δ۱۸O بین ۲۵/۴۲+ تا۲۶/۵۲ + پرمیل بر اساس استاندارد SMOW گزارش شده است. به دلیل تشابه مقادیر ایزوتوپی کربن و اکسیژن منیزیتهای درخت سنجد با منیزیتهایی که دارای سنگ میزبان الترامافیکی هستند، منشاء کربن و اکسیژن کربنات این منیزیتها اتمسفری تشخیص داده شده است. بررسی های صحرایی و میکروسکوپی نشان می دهد که سنگ میزبان ماده معدنی به شدت سرپانتینتی شده است. این سرپانتینیتی شدن نشان می دهد که منیزیم طی واکنشهایی حین این فرایند، از سنگ آزاد شده و وارد سیال موجود بین درزهها و شکستگیها گردیده است. سیالات رسوب دهنده این منیزیتها که حاوی مقادیر بالای منیزیم هستند آبهای جوی با غلظت بالای CO2 می باشند که با فراهم شدن شرایط مناسب برای رسوب گذاری، منیزیتها را تشکیل داده اند.