سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین روشندل کاهو – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرشاد سلاجقه – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک
علیرضا حیدریان – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا جواهری نیستانک – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تبدیل موجک به صورت گسترده ای در پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی، مخصوصا داده های لرزه ای استفاده می شود اما این روش در تفسیر داده های گرانی و ژئومغناطیس هنوز کاربرد رایجی نیافته است. دراین مقاله سعی شده است روشی جدید بر پایه تئوری تبدیل موجک پیوسته جهت تعیین موقعیت و عمق ناهنجاری های گرانی ارائه شو د موجک مورد استفاده در تبدیل موجک پیوسته در روش مذکور براساس مشتق های افقی یک چشمه استوانه ای تعیین شده است دراین مطالعه کارایی روش برروی داده های مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه برنامه های رایانه ای در محیط نرم افزار MATLAB توسط نگارندگان تهیه شده است.