سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور ضیایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن ، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن ، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با توجه به قرارگیری منطقه ده سلم نهبندان در بین دو ناحیه متالوژنی زاهدان – سراوان و بیرجند – میرجاوه و حضور اندیسهای مس پرفیری در آن، پیجویی این فلزدر منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق تعیین محدوده دگرسانی در رابطه با کانی سازی مس پرفیری با استفاده از داده های رقومی شش باند سنجنده ETM ماهواره لندست ۷ می باشد . به این منظور تصویر ماهوارهای پس از اعمال تصحیحات هندسی و توپوگرافی مورد پردازش قرار گرفته است . دگرسانیهای عمده منطقه شامل دگرسانی های آرژیلیک، سریسیتیک، پروپیلتیک و اکسید های آهن می باشد که با استفاده از روشهای مختلف پردازش داده های رقومی نظیر نسبت باندی، آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) روش کروستا و ترکیب های رنگی کاذب، آشکار شدند. در نهایت با استفاده از بررسی های دورسنجی، چندین منطقه از جمله کوه های سیمرغ در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه، بعنوان مناطق امیدبخش معدنی جهت اکتشافات تفصیلیتر مشخص شد . در کوه های سیمرغ علاوه بر برونزد دو نوع گرانیت با سن متفاوت و دگرسانی در محل تلاقی گسل ها، شرایط لازم و کافی برای نهشته سازی مس پرفیری وجود دارد.