سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله شب افروز – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
حسن امیری بختیار – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

سازند ساچون به سن پالئوسن – ائوسن زیرین متشکل از واحدهای کربناته – تبخیری و سیلیسی آواری در جنوب شرقی حوضه زاگرس است مطالعات پتروگرافیکی برروی ۱۷۵ مقطع نازک منجر به شناسایی ۱۳ رخساره کربناته و تبخیری دو رخساره آواری در چهار کمربند رخساره ای شده است. با توجه به خصوصیات رخساره ای سازند ساچون در برش الگو کمربند رخساره ای A در پهنه جزرو مدی کمربند رخساره ای B در محیط لاگونی، کمربند رخساره ای C در محیط سدی و کمربند رخساره ای D در محیط دریای باز نهشته شده اند. با توجه به رخساره های سنگی تشکیل دهنده سازند ساچون در برش مورد مطالعه می توان محیط رسوبی این سازند را یک رمپ کربناته در نظر گرفت.