سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین جمی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
وجیهه علیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مانده مکاریان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در اجرای برخی از پروژه های عمرانی شرایط مناسب زمین برای اجرای سازه ها در محل انتخاب شده وجود ندارد، لذا اطلاع از وضعیت زمین می تواند در راستای طراحی سازه مورد نظر یا بهسازی زمین مفید واقع شود . در این رابطه زمین شناسان مهندس اقدام به شناسایی پی سنگ و خاک ساختگاه مورد نظر نموده تا بتوانند وضعیت قرار گیری و جنس لایه های زیر سطحی محل را تعیین کرده و پارامتر های طراحی ارائه دهند . در ای ن تحقیق نتایج آزمونهای صحرائی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های حاصل از ۶ گمانه ۲۰ متری در ساختگاه مجتمع مسکونی زیتون واقع در خیابان رزمندگان اصفهان ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .