سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری، نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن زینالی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت و کارشناس اداره مهندسی پتروفیزیک
یوسف شرقی – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نرم افزار IP ، با استفاده از معادلات و توابع موجود و استفاده از اطلاعات نمودارهایی همچون مقاومتی، رادیواکتیو ، صوتی، قطریابو نمودارهای تصحیح کننده مختلف و ترکیب آنها عملیات تفسیر نمودارهارا انجام می دهد در این مقاله کاربرد این نرم فازار در تفسیر نمودارهای چاه پیمایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نمودارهای برداشت شده یکی از چاههای میادین نفت مناطق مرکزی ایران با استفاده از نرم افزار Neural Logرقومی سازی گردیده و سپس نتایج خروجی (اطلاعات رقومی) در محیط نرم افزار IP مورد تفسیر قرار گرفتند . نتایج حاصله از تفسیر پتروفیزیکی و متوسط گیری ازپارامترهای پتروفیزیکی در فواصل زون بهره ده (Pay Zone) نشان دهنده میانگین تخلخل ۱۵/۵ درصد ، میانگین درصد اشباع آب ۱۶/۷ درصد و میانگین حجم رس ۱۰/۸ درصد می باشد. این نتایج عددی به همراه سایر اطلاعات شکل هندسی مخزن، اطلاعات پایه به منظور محاسبه حجم مخزن را فراهم می نماید.