سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شیرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید قادری – دکترای زمین شناسی اقتصادی
نعمت اله رشیدنژاد عمران – دکترای پترولوژی
رامین محمدی نیایی – کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

کانه زایی پلی متال آی قلعه سی در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان تکاب و در زون ساختاری ارومیه – دختر قرار گرفته است برای انجام آنالیز enzyme leachSM در کانسار آی قلعه سی تعداد ۷۲۳ نمونه از افق B خاک برداشتهگردید. برپایه نتایج آنالیز، شش آنومالی اکسیداسیونی A تا F مشخص گردیده است پنج عدد ازاین آنومالی ها به عنوان اهداف حفاری مشخص شده اند. درصورتیکه C برای حفاری مناسب نمی باشد.