سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه داودآبادی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مازیار پالهنگ – آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اص
محمد داورپناه جزی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درک عبارتهای شامل حروف اضافه مکانی در سیستمهای پردازش زبان طبیعی به دانش پیچید های نیاز دارد. این عبارتها عموماً در زبان طبیعی برای توصیف ارتباطات مکانی اشیاء فیزیکی و تعیین موقعیت مکانی آنها به کار می روند. در این مقاله به بررسی چگونگی توصیف به زبان طبیعی، ارتباطات میان اشیاء و مراحل درک حروف اضافه مکانی می پردازیم. بدین منظور یک عامل مجازی به نام دانا و محیط گرافیکی در نظر گرفته شده است. این عامل قادر به انجام فرامینی به زبان طبیعی و پاسخ به برخی پرسشها است.