سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانیه اسدی راشد – کارشناس ارشد زراعت
وهب میرباقری – کارشناس ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
علی صادقی نائینی – کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده:

امروزه تولید یک نقشه پوشش گیاهی دقیق یکی از ابزار های مهم در بخش برنا مه ریزی و توسعه به شمار می آید . در سالهای اخیر نقشه های پوشش گیاهی زیادی با استفاده از تصاویر و روشهای مختلف تولید شده و در این نقشه ها از روش های مختلفی جهت تفسیر تصاویر ماهواره ای استفاده می شود . تغییرات پوشش گیاهی که در طول یک سال بواسطه فصول مختلف ایجاد می شود می تواند به عنوان یک عامل تفسیر نقشه های پوشش گیاهی بکار آید . استفاده از شاخص NDVI به عنوان نماد سبزینه گیاه می تواند تغییرات پوشش گیاهی را مشخص کرده و کاربرد آن را در
تفسیر ساده تر کند . این مطالعه می کوشد تا پروفیل تغییرات پوشش گیاهی را به عنوان یک مرجع تفسیر تصاویر ماهواره ای معرفی کند