سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک صالحی پور باورصاد –
رضا موسوی حرمی –
محمد مختاری –
اعظم ماهانی پور –

چکیده:

تحلیل رخسار های لرزه‌ای نشان می‌دهد که بخش‌های a .b و c2 در محیطی با انرژی بالا و کم عمق و بخش‌های دیگر سازنده قم در محیطی نسبتاً عمیق با انرژی کم رسوب کرده است. هرچند که قدرت تفکیک داده‌هایی لرزه‌ای نسبت به اطلاعات سنگ شناسه چهار کمتر است ولی مطالعات نتیجه قابل قبولی را در تفسیر و تحلیل رخسار ارائه داده است. بررسی چینه شناسی سکانسی لرزه‌ای سازنده قم نشان می‌دهد که این سازند از قاعده به طرف بالا با یک حالت عمیق شده که یک گلی همراه بوده است. با توجه به منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا در طی زمان الیگوسن – میوسن ، یک بالا آمد یکی جهانی در سطح آب دریا رخ داد که این بالا آمده پی جهانی سطح آب دریا با تغییرات سطح آب دریای موضع ایران مرکزی در زمان تشکیل سازنده قم یکسان است . نوع مرزهای سپاسی لرزشی شناسایی شده در این سازند نشان می‌دهد که در میدان البرز متأسف از منحنی تغییرات جهانی سطح آب بوده است .