سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
فرامرز دولتی ارده جانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
بیت اله طیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

مغناطیس سنجی یکی از روشهای اصلی ژئوفیزیکی بوده که دراکتشاف کانسارهای آهن مورد استفاده قرار می گیرد اگر داده های مغناطیسی برداشت شده به درستی تفسیر گردند میتوان اطلاعات گرانبهایی از زونهای کانی سازی شده عمق و اندازه آنها و همچنین از گسلها و زون های خرد شده به دست آورد. هدف از مطالعه حاضر اکتشاف توده های آهنی منطقه اجت آباد سمنان می باشد که به کمک روش مغناطیس سنجی و با استفاده از دو دستگاه مگنتومتر پروتون انجام پذیرفت.