سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرباقری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی
غلامرضا خسروشاهی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق گروه ماشینهای الکتریکی

چکیده:

با توجه به اینکه شکل توزیع فاز پالس های PD در یک ژنراتور واقعی به دلیل وجود همزمان چندین عیب در محل های مختلف و ا ایجاد اختلالات احتمالی، در اثر وقوع PD ، در سایر قسمت های ژنراتور ( بجر عایق سیم پیچی استاتور ) معمولاً پیچیده می باشد، در این مقاله روشی جهت تفکیک صحیح آن به شکل های ساده تر که حاوی پالس های PD با منشاء مشترک می باشد، پیشنهاد شده است . در نتیجه پیاده سازی این روش امکان مقایسه هر یک از شکلهای توزیع پالس هایPD با الگوهای موجود ( که در شرایط آزمایشگاهی یا کنترل شده بدست آمده و هر یک معرف عیب خاص و وقوع عیبدر محل خاصی می باشند ) فراهم شده و امکان تحلیل دقیقتر نتایج هر اندازه گیری و مقایسه معنی دارتر و هدف دارتر اندازه گیریهای متوالی فراهم می شود . ضمناً در این مقاله کارآیی این پیشنهاد روی نتایج واقعی اندازه گیری PD بر روی ژنراتور واحد شماره یک نیروگاه شهید سلیمی نکا نشان داده شده است .