سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تاج الدین – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
اسماعیل اقبالی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

چکیده:

در این مقاله هدف این است که با کمک بررسی چند سطح به مطالعه تفکر استراتژیک بپردازیم و یک چارچوب برای تفکر استراتژیک تعریف نماییم. نخست تفکر استراتژیک، سپس به شرح عناصر تفکر استراتژیک پرداخته شده است. نقش تفکر استراتژیک در قبال تغییر پارادایم ها و بهره گیری از فرصت های بوجود آمده یکی دیگر از مباحثی است که به آن پرداخته شده است. با توجه به اجزای تفکر استراتژیک قرابت زیادی بین ویژگی های متفکر استراتژیک و کارآفرین وجود دارد. همچنین در این مقاله سعی شده است رابطه برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار بگیرد و در این بین توجه خاصی به فرصت شناسی بعنوان یک رکن کارآفرینی از منظر تفکر استراتژیک نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. مقاله حاضر به مدیران ارشد کمک می کند که با ایجاد تفکر استراتژیک ، رویکرد کارآفرینانه را در سازمان دنبال و فرصت های کسب و کار را در محیط کشف و از آن بهره برداری نماید.