سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس صادقی – استاد یار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلا
صدور انوری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

تفکر انتقادی از مباحثی است که فلاسفه معاصر پیگیر آن هستند و به نظر آنها می تواند نتایج مختلفی از جمله نتیجه فرهنگی فلسفی داشته باشد . به نظر این فلاسفه دنیای مدرن نیاز به تفکر انتقادی دارد، چون برای افرادی که در جامعه مدرن زندگی می کنند آرا و نظرات و مدهای مختلفی پیشنهاد می شود و این فرد باید از میان آنها یکی را انتخاب کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهیم و بعضی از کنار بگذارد و آنچه بهترین است را انتخاب کند، این نوع تفکر در سنت اسلامی جایگاه ویژه ای دار د. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تفکر انتقادی پرداخته و سپس جایگاه آن در مکتب اسلام مورد بحث قرار گرفته و در خاتم راهکار هایی برای ایجاد یک کلاس درس انتقادی و ویژگی های تکالیف انتقادی اشاره شده است در قرن نوزدهم جان استوارت میل منطق اسگرایی را در مق ابل قیاس ارسطویی مطرح کرد . تفکر انتقادی صورت جدیدی از منطق است که اولاً سعی می کند مفاهیم ساده را در برخورد انتقادی با افراد و ارزیابی افکار به کار گیرد . ثانیاً از دستاوردهای بخش های دیگر فلسفه مثل فلسفه زبان، معنا شناسی، نشانه شناسی و معرفت شناسی و امثال آن کمک می گیرد تا به سادگی بتواند افکار مختلف را ارزیابی کنم . ایده اصلی این تفکر این بود که روش های فلسفی و روش های فکر کردن را به درون جامعه بیاورند که تنها راه آن از طریق آموزش و پرورش و نهادینه کردن آن است . برای اینکه این کار انجام شود متون فلسفی محض ر ا کنار گذاشته و سعی کرده اند موضوعات فکری مناسب و مورد نیاز کودکان را وارد داستان ها بکنند و از این طریق آن را به آموزش و پرورش تزریق کنند