سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن اطاعتی – معاونت پروژه های آبی، شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

در دنیایی که هر روزه شاهد تغییرات سریع و پیچیده تر شدن مسائل هستیم ناگزیر برای دستیابی به اهداف سازمانی نیازمند توجه به تغییرات هستیم. ساختار سازمانها به نحو چشمگیری در بهره ور و کارایی آنها موثرند و در واقع جزء داراییهای نامشهود به حساب می آیند. درچالشی باوضعیت پیش رو لازم است بازنگری اساسی در ساختارهای موجود صورت گیرد و درچارچوب مباحث مدیریتی طرحی جدید عرضه گردد. همگان میکوشند تا مسائل مختلف و حتی مسائل بحرانی را به کمک راههای گذشته حل نمایند در صورتیکه هر روز به دشوار کارها اضافه می گردد.
نگرش سیستمی در واقع رویکردی است که اجزا سیستم پروژه را در تعامل بایکدیگر بررسیو راهکارهای جدید را ارائه خواهد کرد. ازآنجا که این مقاله بر اساس تجربیات گرانبهای اخذ شده در طی ۵ سال فعالیت ساخت قطعات نیروگاهی بنا شده است. بکارگیری رویکرد سیستمی باعث افزایش توانمندیها و قابلیتهای تیم پروژه برای رویارویی با مسائل و مشکلات پروژه های آبی می گردد.