سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی رضائیان – استاد دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی فخاری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رویا چکاو – کارشناسی مدیریت

چکیده:
مدیریت و رهبری کوانتومی یکی از استعاره های جدید مدیریتی است که در آن دو بحث صلاحیت و نفوذ بسیار اهمیت دارد.هدف از مدیریت کوانتومی افزایش میزان اثر بخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است.راهبرد های که بدین منظور در مدیریت کوانتومی استفاده می شود شامل تشکیل گروه های خود گردان،ارائه بازخورد وسیع به مدیران و کارکنان که باعث پیشگیری از اشتباهات هزینه زا برای سازمان شود و افزایش میزان یادگیری در سازمان است. پیام کوانتوم این است که کل اجزای جهان و از جمله انسانها هستی ها یا موجوداتی پویا، آگاه، و مرتبط با هم هستند. هدف این مقاله بررسی مفاهیم کوانتوم به عنوان مبنایی جدید برای رهبری در مدیریت و مقایسه دیدگاه سنتی و کوانتومی است، مبنایی که مدل جدیدی از تعامل مهارت ها و پارادایم تفکر به منظور افزایش اثربخشی را ارائه می دهد. در پایان پس از معرفی مفاهیم تفکر کوانتومی، مسئله تعارض در سازمان به عنوان یک چالش مطرح شده است و راهکار تفکر کوانتومی به این مسئله را عنوان گردیده است