مقاله تفکيک و شناسايي شکلي واحدهاي پلاياي گاوخوني به منظور تهيه نقشه هاي ژئومورفولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تفکيک و شناسايي شکلي واحدهاي پلاياي گاوخوني به منظور تهيه نقشه هاي ژئومورفولوژي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ژئومرفولوژي براي تفکيک و شناسايي واحدهاي شکلي، روش هاي متفاوتي وجود دارد. يکي از مهم ترين آن ها روش مبتني بر نظريه سلسله مراتبي است. هدف اصلي در اين مقاله شناسايي و تفکيک واحدهاي شکلي زمين در پلاياي گاوخوني و نمايش آن ها بر روي نقشه ژئومرفولوژي بر اساس روش سلسله مراتبي است. براي تهيه نقشه ژئومرفولوژي، ساخت لايه هاي رقومي از جمله نقشه ي واحدهاي شکلي مناظر، نقشه اطلاعات مواد مادري، واحد شکلي زمين نما و واحدهاي ارضي ضروري است. در اين راستا با تکيه بر قابليت سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور واحدهاي ژئومرفيک منطقه ي مطالعاتي تفکيک و شناسايي شده؛ سپس بر اساس روش سلسله مراتبي روي نقشه ژئومرفولوژي نمادين گرديد. پايگاه اطلاعاتي منطقه شامل نقشه هاي ميان مقياس توپوگرافي (۱:۵۰۰۰۰, ۱: ۲۵۰۰۰)، نقشه زمين شناسي و تصوير ماهواره اي لندست ۷ سنجنده ETM و … مي باشد.
طبق نتايج به دست آمده در اين تحقيق، پلاياي گاوخوني يک چشم انداز ژئومرفولوژي است. اين چشم انداز متشکل از واحدهاي شکلي مناظر، زمين نما و واحدهاي ارضي است. با تهيه نقشه ژئومرفولوژي و شناخت واحدهاي شکلي مي توان گام موثري جهت ارزيابي قابليت ارضي و شناخت مسايل مربوط به مديريت محيط در سطح قلمروهاي ژئومورفيک؛ از جمله منطقه مطالعاتي برداشت. هم چنين قابليت سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي تواند براي رسيدن به اهداف اين تحقيق مفيد باشد.