سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانپوری – کارشناس مسئول تحقیقات شرکت مسئول تحقیقات، شرکت توزیع برق استان تهران
رضا تیموری – مدیر عامل شرکت مسئول تحقیقات، شرکت توزیع برق استان تهران
سیدسعید موسوی – معاونت فنی و برنامه ریزی، شرکت توزیع برق استان تهران

چکیده:

شبکه گسترش شبکه های توزیع و تلفات زیاد این شبکه ها سبب شده تا کاهش تلفات انرژی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین و دستندرکاران صنعت برق بویژه در بخش توزیع باشد. درصد تلفات شبکه های توزیع همواره بطورکلی و در مجموع محاسبه و اندازه گیری میشود، اما آگاهی از اجزاء تلفات با تفکیک و تعیین سهم مقدار هر یک از عوامل مهم در ایجاد آن میتواند نقش بسزایی در مدیریت و برنامه ریزی کاهش تلفات برای شرکتهای توزیع بهمراه داشته باشد . مقاله حاضر گزیده ای از پروژه تحقیقاتی انجام گرفته در شرکت توزیع برق استان لرستان بمنظور شناسایی و تفکیک اجزاء مهم تلفات و تعیین سهم هر یک از مولفه های موثر در آن برای یک فیدر نمونه فشار ضعیف (۴۰۰ ولت) می باشد. در این پروژه سعی شده با یک روش منطقی وبا استفاده از سیستم AMR (قرائت خودکار و از راه دور کنتور) میزان کل تلفات انرژی را در فیدر نمونه اندازه گیری نموده و آنگاه درطی چند مرحله با اصلاح عوامل شناسایی شده در ایجاد تلفات، میزان تلفات فیدر را در هر مرحله تا حد استاندارد کاهش داده و نهایتا سهم هر یک از عوامل مهم و محسوس تلفات ساز را به تفکیک محاسبه و تعیین نمایند.