سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبیر شهیبی – دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
علی مطیع نصرآبادی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شاهد
محمدحسن مرادی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از پتانسیل های وابسته به رخداد غیر تطبیقی جمع آوری شده توسط لستر اینگبر در پایگاه داده دانشگاه کالیفرنیا، و توسط ابزار پردازش سیگنال و هوش محاسباتی سعی بر تفکیک بین داده های دو دسته کنترل و الکلیسم موجود می نماییم. در این راستا با استفاده از تبدیل ویولت و معیارهای آماری ضرایب ویولت به دست آمده به عنوان ویژگی و به کمک ماشینهای بردار پشتیبان نشان می دهیم که می توان به کمک روش permute cross validation جهت آموزش بهتر و انتخاب پارامترهای بهینه برای کرنل، نتایجی قابل قبول و بهتر از تحقیقات قبلی به دست آورد، به طوری که در بهترین حالت میانگین میزان تفکیک کنندگی هر دو دسته در حدود ۸۹ درصد می گردد. همچنین نشان داده ایم که با استفاده از طبقه بندی کننده بر مبنای رای اکثریت به عنوان تصمیم گیرنده ثانویه می توان میزان تفکیک پذیری میانگین برای دو دسته را به ۹۲ درصد افزایش داد.