سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید اصغری – دانشجوی دوره دکتری مهندسی اکتشاف معدن
اردشیر هزارخانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن ، متالورژی و نفت

چکیده:

مهمترین خاصیت شبیه سازی شاخص متوالی غیر از حفظ نقاط داده های معلوم ایجاد مجموعه ای از تصاویر ناحیه شاخص شامل محدوده ای از حالتهای ممکن و درصد احتمال رویداد است داده های لازم برای اینتحقیق از ۱۲۵ گمانه اکتشافی به دست آمده است برای انجام مطالعات از ۳۳۳۱ داده با عیارهای آهن در محدوده ۲۵ تا ۷۰ درصد استفاده شد. مطالعات آماری چولگی پایینی را برای داد ه های اولیه عیار آهن نشان دادند. مطالعات زمین آماری با ترسیم واریوگرام های شاخص جهت دار نشان دادند که کانسار در جهت خاصی ناهمسانگرد نبوده و می توان آنرا همسانگرد در نظر گرفت.