سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور وفادوست – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساناز مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تصویرگیری اشعه X ، به دلیل فراوانی کاربرد، جایگاه ویژه‌ای را در میان روش های متفاوت تصویرگیری دارا بوده و از جهات مختلف توجه محققین را به خود جلب نموده است. یکی از این زمینه ها تفکیک تصاویر اشعه X (رادیوگرافی) است که علیرغم استفاده از روشهای گوناگون تا کنون نتایج قابل قبولی نداشته است. در این تحقیق با علم به اینکه علت عمده عدم موفقیت روشهای مختلف تمرکز موضعی هیزتوگرام این تصاویر است، از الگوریتم‌هایی برای تغییر هیستوگرام استفاده شده و سپس روشهای مدل مختلط با استفاده از الگوریتم EM و FCM و الگوریتم طبقه بندی C-Means و روش آستانه یابی بر روی تصاویر اعمال گشته اند. نتایج نشان دهندة مقدار بیشتر درصد نقاط درست تفکیک شده در هر ناحیه مو سرعت بیشتر اجرای الگوریتم‌ها در موقع یکنواخت سازی هیزتوگرام است.