سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا نوروزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در تحقیق حاضر ازتبدیل مولفه های اساسی به منظور تمایز تظاهرات احساسی درد درچهره استفاده شده است. تبدیل مولفه های اساسی یکی از تبدیلهای مهم و مرجع جهت استخراج ویژگیو کاهش حجم اطلاعاتتصاویر است. با استفاده از این تبدیل، یکسری بردار پایه تولید شده و تصاویر چهره افراد موجود در بانک اطلاعاتی بر این بردارهای پایه تصویر می گردند. بردارهای ویژگی که بدین شکلآمده اند توسط یک شبکه عصبی جلوسو با یک لایه پنهان، به منظور جداسازی حالت احساسی درد در چهره نسبت به سایر تظاهرات احساسی ، مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که علیرغم آموزش کامل شبکه عصبی، امکان جداسازی تمامی حالات به وسیله یک شبکه منفرد وجود ندارد. درمقابل مشاهده شده است که اگر برای هر جفت حالت احساسی یک شبکه جداگانه مورد استفاده قرار گیرد، درصد نتایج به مراتب بهبود یافته و امکانجداسازی تظاهرات احساسی فراهم می آید. نتایج همچنین نشان می دهد که استفاده از یک شبکه عصبی با یک لایه پنهان، نتایج بهتری نسبت به شبکه عصبی با دولایه پنهان تولید نموده است.