سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه میرزاخانیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
عبدالرحیم جواهریان – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین روش‌های ارزیابی کمی که اساس کار آن داده‌های پیش از برانبارش است، مطالعات AVO یا تغییرات دامنه در برابر دورافت می‌باشد. مطالعات AVO بطور کلی عبارت است از استخراج نشانگرهای معمول AVO در ارتباط با تغییرات عرض از مبدأ و شیو و همچنین وارون‌سازی AVO، که با استخراج پارامترهای لامه می‌تواند در تشخیص سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های مختلف بکار رود. در این مطالعه، به بررسی کاربرد روشهای معمول AVO و همچنین وارون‌سازی AVO به منظور استخراج خصوصیات کشسان سنگ در جداسازی سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های مختلف در مخزن ماسه سنگی غار میدان ابوذر در خلیج فارس پرداخته شده است. در این بررسی داده‌های یک چاه به منظور کالیبره کردن داده‌های لرزه‌ای سه‌‌بعدی مورد استفاده قرار گرفت.