سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید مر – دکترای زمین شناسی اقتصادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
عزیزه اقازاده اصل دین اباد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی ، دانشگاه شیراز
بهنام کشاورزی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شیراز.

چکیده:

کانسار مس پورفیری سونگون در ۷۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان اهر و ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب تبریز در آذربایجان شرقی واقع شده است. با توجه به رخداد کانه زایی طبیعی و معدنکاری صورت گرفته در منطقه، خاک های اطراف معدن در معرض آلودگی به فلزات سنگین قرار دارند. در این مطالعه، تفکیک شیمیایی فلزات بالقوه سمناک به منظور تعیین تحرک و زیست دسترس پذیری این فلزات در نمونه های خاک با استفاده از استخراج گزینشی به روشBCR انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد که به جز کادمیم، سایر عناصر دارای بیشترین غلظت در فاز باقیمانده می باشد. همچنین ۱۱ درصد آرسنیک ۱۹/۸ درصد کروم، ۵۵ درصد سلنیم، توسط مواد آلی و۱۹/۶ درصد نیکل، ۲۲ درصد روی و ۴۰ درصد کبالت توسط هیدورکسیدهای آهن و منگنز جذب شده است. تفکیک شیمیایی در دو افق سطحی و نیمه سطحی نشان داد که تفاوت چندانی بین نوع پیوند عناصر در افق سطحی با نیمه سطحی وجود ندارد. ارزیابی تحرک و خطر پذیری عناصر مورد مطالعه نشان می دهد که عنصر کادمیم دارای بیشترین پتانسیل برای ورود به چرخه های زیستی می باشد