سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیران احمدیان –
محسن الیاسی –

چکیده:

در این پژوهش تفکیک فازهای تنش دیرین در محدوده کن با استفاده از تحلیل تنش دیرین براساس مطالعه ۲۵۱ داده لغزش گسلی ناهمگن و خطواره های لغزشی مربوط به بانک از بخش جنوبی البرز مرکزی (کن، امامزاده داود، رندان و سنگان ) برداشت شده است صورت گرفت. به این منظور از روش معکوس سازی چند مرتبه‌ای که هر چهار فاکتور تنسور تنش کاهش یافته (جهت‌گیری سه محورهای اصلی تنش و شکل میدان) را در خود گنجانده است استفاده شد. با استفاده از این روش تنسورهای تنش سازگار با لغزش‌های گسلی محاسبه شده و به‌صورت نقاطی در فضای چهار بدی نمایش داده می‌شود که تجمع آن‌ها گوشه‌ها را می‌سازند و خوشه‌های با رنگ یکسان و موقعیت محورهای یکسان یک فاز را مشخص می‌کنند. گسل‌ها در کل منطقه مورد مطالعه روند غالب NW را نشان می‌دهند و محور تنش اصلی ۱ به طور عمده در فازهای تفکیک شده روند N-NW و N-NE را نمایان می‌سازد. تفکیک فازهای تنش دیرین مبین تبدیل گسلش معکوس با مؤلف راست گرد به گسلش معکوس با مؤلف چپ گرد در گستره مورد مطالعه می‌باشد.