سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر ابوالحسنی نیازی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله تفکیک مدهای نقص تبهگن دریک بلور فوتونی دوبعدی با شبکه مربعی شامل میله های ازجنس آلومینا که درزمینه ای ازهوا واقع شده اند با استفاده ازروش ابرسلول بررسی می شود نتایج محاسبات عددی ما نشان می دهد که با معرفی میله نقص با سطح مقطع مستطیلی شکل مد نقص با تبهگینی دوگانه به دو مد غیر تبهگین تفکیک می شود .