سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد فهیم نژاد – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرضا صوف باف –
عباس علیمحمدی –
محمدجواد ولدان زوج –

چکیده:

سنجنده های جدید فراطیفی مانند Hyperion قابلیتهای جدیدی را در مدیریت و تهیه نقشه های پوشش گیاهی در بخش کشاورزی وارد ساخته است. ۲۴۲ باند طیفی سنجنده در محدوده ۴۰۰ تا ۲۵۰۰nm (level 1B1) و قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر پتانسیل بالاییرا برای تشخیص گونه های گیاهی در بخش کشاورزی و تخمین خصوصیات بیوفیزیکی و بیوشیمی گیاهان فراهم ساخته است. گندم و جو دو نمونه از این گونه های گیاهی هستند که دارای شباهت طیفی بسیار بالایی در داده های چند طیفی می باشند. جداسازی این دو نوع محصول کشاورزی مهمترین هدف این تحقیق است.
در این تحقیق تصور فراطیفی Hyperion ازمنطقه کشاورزی در جنوب تهران برای ارزیابی جداسازی گندم و جو مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از اجرای الگوریتمهای طبقه بندی بر روی داده، تصحیح اتمسفری و دیگر پیش پردازشهای مورد نیاز بر روی تصویر فراطیفی اجرا شده است. بر پایه داده های زمینی از منطقه دو روش طبقه بندی نظارت شده SAM و LSU مورد ارزیابی قرار گرفته شد. نتایج طبقه بندی نشان دهنده دقت بالای الگوریتم LSU در جداسازی گندم و جو با استفاده از داده Hyperion می باشد.