سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن طباطبایی منش – دانشگاه اصفهان – گروه زمین شناسی
مرتضی شریفی – دانشگاه اصفهان – گروه زمین شناسی
رضا حدادی – دانشگاه اصفهان – گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حد فاصل طول جغرافیایی َ۱۵ ۵۰ درجه سانتی گراد تا َ۳۰ ۵۰ درجه سانتی گراد و عرض َ۳۰ ۳۳ درجه سانتی گراد تا َ۴۵ ۳۳ درجه سانتی گراد در شرق خمین واقع است و از نظر تقسیم بندی واحدهای زمین شناسی در نوار دگرگونی سنندج – سیرجان قرار می گیرد. واحدهای سنگی این منطقه عمدتا شامل فیلیت، کوارتزیت، کلریت شیست، گنایس، آمفیبولیت همراه با توده های نفوذی اسیدی و آلکالن است. با استفاده از داده های ماهواره ای نقشه زمین شناسی منطقه تهیه و واحدهای سنگی تفکیک گردیدند. تجزیه های شمیایی و مطالعات میکروسکپی مقاطع صیقلی از بخشی از شرق منطقه مورد مطالعه نشان داد که سنگ های پیریت دار این بخش حاوی طلا نیستند.