سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شیرزادی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

مجموعه افیولیتی شمال سبزوار، به صورت نواری شرقیغربی در شمال شرق ایران قرار داشته و واحدها لیتولوژی آن را از نظر زایشی به دو بخش اصلی افیولیتی و پس از افیولیت زایی تقسیم نموده اند . در این تحقیق ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای آذرین این دو بخش، در شمال روستای فرومد بررسی شده است . بخش افیولیتی عمدتا شامل دونیت، لرزولیت، هارزبورژیت، ورلیت، گابرو و بازالت است و سنگهای آذرین بخش پس از افیولیت زایی از آندزیت، داسیت و ریولیت تشکیل شده است . در نمودارهای ژئوش یمیایی بخش افیولیتی درمحدوده توله ایتی وسنگهای بخش پس از افیولیت زایی در محدوده کالک آلکالن قرار میگیرد . در مقایسه بازالت های بالشی منطقه با مورب، در بعضی عناصر غنی شدگی دیده شده واحتمالا در حوضه پشت قوس تشکیل شده است .
ژئوشیمی آندزیت، داسیت و ریولیت های پ س از افیولیت زایی حاکی از تشکیل آنها طی فرایند فرورانش بوده و احتمالا جمع شدن پوسته اقیانوسی و فرورانش آن به زیر پوسته قاره ای مجاوربه ترتیب در ائوسن و الیگومیوسن در تشکیل آنها نقش داشته است