مقاله تقابل روش ‌هاي کل ‌گرايي و فردگرايي در تحليل مقايسه‌ اي مطالعات بين رشته اي در مقابل نئوکلاسيک سنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: تقابل روش ‌هاي کل ‌گرايي و فردگرايي در تحليل مقايسه‌ اي مطالعات بين رشته اي در مقابل نئوکلاسيک سنتي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردگرايي
مقاله کل ‌گرايي
مقاله سيستم ‌گرايي
مقاله بين رشته اي
مقاله علوم انساني
مقاله متدولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه نشان مي دهد ديدگاه هاي اساسي و برداشت هاي تحقيقي در مطالعات اجتماعي به نحو برجسته ‌اي قابل تمييز از يک ديگر بوده و عبارتند از: روش هاي تحليل فردگرايي سنتي و نئوکلاسيک از يک طرف و روش هاي تحليل کل‌ گرايي مشتمل برشيوه هاي کليت نگر، تجمع گرايي و سيستم ‌گرايي به عنوان روش هاي تحليل بين رشته اي از طرف ديگر. اين بررسي ضمن تبيين هر يک از اين روش ها به اين مساله مي پردازد که عوامل و نهادهاي اقتصادي و اجتمايي داراي پيوندهاي علي و سببي متقابل با يک ديگر بوده و يا داراي ارتباطات ساختاري مي ‌باشند. مطالعه مستقل و ايزوله شده اين نهادها و اجزا هرگز نمي تواند درک درست و کاملي از اين مسايل به دست دهد و اين هدف در دسترس نخواهد بود مگر از طريق اعمال برداشت هاي ترکيبي و بين رشته اي که متدهاي کل گرا مصاديقي از اين دست مي باشند.