سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود افشار – دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مجتبی جعفرپور – دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

در این مقاله ما با استفاده از تقارن در نوسانگرهای ناهماهنگ، یک روش برای تعمیم حالت های فشرده پایه ریزی کرده ایم . هامیلتونی نوسانگر هماهنگ و نوسانگر ناهماهنگ مرتبة چهار به عنوان دو مولد یک گروه لی در حد اختلال در نظر گرفته می شوند . یک عضو این گروه لی عملگر چند فوتونی است . تبدیل عملگرهایآفرینش و نابودی معمولی تحت این عملگر، نوع تعمیم یافته ای از عملگرهای آفرینش و نابودی را بدست می دهد که به کمک آن حالت همدوس چند فوتونی را معرفی می کنیم . زمانی عدم یقین ِوابستگی مکان واندازه حرکت این حالت ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد .