سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا سپنجی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
بابک وکیلی –

چکیده:

تقارن نوتر در یک مدل کیهان شناسی F(R)با درنظر گرفتن رفتار لاگرانژی نظریه تحت مولدهای بی نهایت کوچک چنین تقارنی بررسی شده است. فرم صریح تابع را برای اینکه مدل دارای تقارن نوتر باشد محاسبه کرده ایم. نشان داده شده که این فرم برای تابع F(R)به تابع انبساطی را برای مدل مربوطه بدست می دهد که از یک قانون انبساط توانی تبعیت می کند. همچنین پارامتر معادله حالت برای مدل کیهان شناسی حاصل را حساب کرده و نشان داده ایم که مدل مربوطه می تواند نوعی از انرژی تاریک (quintssence) را بدست دهد.