مقاله تقاضاي کوتاه مدت و بلند مدت بنزين در بخش حمل و نقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: تقاضاي کوتاه مدت و بلند مدت بنزين در بخش حمل و نقل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي بنزين
مقاله ARDL
مقاله حمل و نقل
مقاله كشش درآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور، بخش حمل و نقل است که اهميت زياد آن به دليل وابستگي شديد ساير بخش هاي اقتصادي کشور به اين بخش است. اين بخش سهم بسيار زيادي در مصرف بنزين کشور داشته است. مصرف فزاينده بنزين در بخش حمل و نقل، امروزه به معضلي بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شده که جهت ارايه راهكاري مناسب در اين زمينه، بررسي عوامل موثر بر ميزان تقاضا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در اين مقاله، تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل در کوتاه مدت و بلند مدت در طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۵۳ به روش ARDL، تابعي از قيمت حقيقي بنزين، توليد ناخالص داخلي، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهاي بنزين سوز قرار گرفته است. نتايج نشان داده که کشش قيمتي بنزين در کوتاه مدت ۰٫۰۴-، و در بلند مدت به دلايلي چون تثبيت پياپي قيمت اسمي و نبود جايگزين مناسب براي آن در بخش حمل و نقل بي معني بوده است. کشش درآمدي کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب ۰٫۷۵ و ۰٫۸۹ به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهاي بنزين سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب ۰٫۳۳ و ۰٫۵۱ و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهاي بنزين سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب ۰٫۱۵ و ۰٫۲۴ بوده است. سرعت تعديل الگو ۰٫۶۴- برآورد شده است؛ يعني در هر سال ۶۴ درصد از عدم تعادل ايجاد شده در دوره قبل تعديل مي شود. آزاد سازي قيمت بنزين، گازسوزكردن وسايل نقليه بنزين سوز، گسترش و ايجاد تنوع در ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، کاهش عمر متوسط خودروهاي بنزين سوز و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، از پيشنهادات مطرح شده در اين مقاله است.