سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید احمد موسوی فر – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

رشد جمعیت جهان و بالا رفتن استانداردهای زندگی باعث افزایش تقاضای جهانی انرژی گردیده است. بطوریکه روند بکارگیری سوختهای فسیلی و سوختهای هسته‎ای و محدودیت احتمالی نیروگاه های آبی نمی‎تواند پاسخگوی این نیازها باشد. از طرف دیگر حفظ منابع فسیلی با ارزش، راه‎های استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر را هموار کرده است.
بهترین منبع پایدار انرژی خورشید است. اما میزان توزیع آن یکنواخت و ثابت نیست و نمی‎توان از آن در همه جا استفاده نمود، لذا به یک حامل انرژی پاک و سازگار با محیط زیست برای ذخیره و انتقال نیاز است. این حامل هیدروژن است که از آن به عنوان یکی از بزرگترین امیدهای بشر در قرن آتی برای رفع مشکلهای زیست محیطی نام می‎برند. هیدروژن، بخصوص ، در ترکیب با دیگر اشکال انرژی تجدیدپذیر از اهمیت استراتژیکی به عنوان یک حامل انرژی متحرک و عاری از آلودگیبرایبخش حمل و نقل وذخیره بر خوردار است.
در این مقاله با نگاهی به میزان تقاضای جهانی انرژی در آینده، سهم انرژی‎های نو و هیدروژن در تأمین آن بررسی می‎گردد. همچنین، چند روش متداول تولید هیدروژن (بیوماس، برق آبی، خورشیدی، و …) از نقطه نظر هزینه و انرژی اولیه از دیدگاه اقتصادی مورد بحث قرار می‎گیرد .