مقاله تقدس نقش سرو در هنر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تقدس نقش سرو در هنر ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرو
مقاله نماد
مقاله تقدس
مقاله آثار هنري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهزاد نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش در واقع بررسي نقش سرو در آثار هنري ايران و ارتباط آن با عقايد آييني، رسوم و فرهنگ ايرانيان مي باشد. در اين راستا نقش سرو از دوران کهن بر روي آثار گوناگون هنري، ميزان تاثير آن بر روي باورهاي ايرانيان و يا بالعکس تاثير باورها، عقايد و آيينهاي ايرانيان بر روي نقش مايه سرو در نهايت افکار خاص وابسته به اين نقش مايه مورد بررسي قرار گرفته است. تصوير نمودن نقش سرو در آثار گوناگون هنري مي تواند دليلي بر اهميت اين نقش و نيز عقايد خاص مذهبي ايرانيان باشد که از ديرباز آغاز و تا دوران اسلامي ادامه يافته است. اين نقش مايه داراي مفاهيم عميقي است و به همين دليل آن را بر روي آثار گوناگون و به اشکال متنوع مي توان ديد. در اين مقاله سعي بر آنست تا وجه نمادين و آييني اين نقش زيبا مورد شناخت و معرفي قرار گرفته و در نهايت تقدس آن شناخته شود. روش کار در تحقيق، اسنادي است و در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که نقش سرو نمادي از آزادي، آزادگي، سايه گستري، جواني و… مي باشد و تاثير آن بر عقايد و آثار ايراني و تاثرش از آنها غير قابل انکار است.