سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید عرفانیان – دانشگاه زابل، دانشکده علوم
علی معدن کن – دانشگاه زابل، دانشکده علوم

چکیده:

دنباله Pn}n=0} از چند جمله ایهای متعامد با اندازه مثبت را که با گروهی از معادلات دیفرانسیل Whittaker-Hill ,Lame ,Mthieu در ارتباط می باشد را در نظر بگیرید. ماتریس سه قطری نا متناهی تولید می کنیم که چند جمله ایهای مشخصه زیر ماتریسهای اصلی آن بر اساس دنباله Pn}n=0} بوجود آمده باشد. نشان می دهیم که ریشه های چند جمله ای Pn به صورت دنباله ای همگرا به مقادیر ویژه منطبق با این ماتریس بوده که در واقع مقادیر ویژه منطبق با معادلات دیفرانسیلهای بالا است.