سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کارساز – دانشجوی دکتری برق – کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
حمید خالوزاده – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

چکیده : در این مقاله، پس از معرفی مقدماتی سیستم کنترل آتش و بیان روش آنالیز خطای آن، به روشی جدید در استخراج فرمول احتمال اصابت به کمک تئوری شبکه های عصبی پرداخته می شود . روشهای مختلف آنالیز خطای یک سیستم چند ورودی چند خروجی معرفی و با توجه به پیچیدگی معادلات حاکم بر سیستم از روش مونت کارلو کهمبتنی بر داده های آماری ورودی و خروجی می باشد، برای استخراج داده ها استفاده می شود . این داده ها نشان دهنده چگونگی تاثیر عوامل ایجاد خطا در احتمال اصابت نهائی موشک در سناریوها مختلف شلیک می باشند و به عنوان
مجموعه آموزش شبکه عصبی به کار می روند . با استفاده از روشهای تکاملی همکارانه و الگوریتم ژنتیک شبکه مورد نظر بهینه شده که نتایج بدست آمده در مقایسه با با روشهای رگرسیونی برداری بهبود قابل ملاحظه ای را نشان می دهد .