سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن شریفی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد عبداللهی ازگمی – استایار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به پیشرفت دستگاه های محاسباتی قابل حمل، امروزه شاهد کاربرد روز افزون شبکه های ویژه (ad hoc) هستیم. در این راستا تاکنون پروتکل های بسیاری برای اینگونه شبکه ها مطرح گردیده است. به منظور مقایسه و ارزیابی این پروتکل ها ما ناگزیر هستیم که از یک چارچوب صوری استفاده نماییم.
در این مقاله، نگاشتی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان پیچیده ترین بخش مدل پیچیده ترین بخش مدل سازی یک پروتکل برای شبکه های متحرک ویژه (MANET) را با یک تابع توزیع احتمالی ساده جایگزین کرد و عملا شرایط برای اینکه بتوان به سادگی یک پروتکل مشخص در محیطهای خاص منظوره را مورد تحلیل صوری قرار داد، فراهم می شود. برای رسیدن به این منظور با استفاده از شبکه های فعالیت تصادفی // که یکی از بسط های شبکه های پتری است، مدلی برای شبکه های متحرک تک منظوره ارائه می شود که با تحلیل آن داده های مورد نیاز برای یک شبکه عصبی خاص فراهم می گردد. با آموزش این شبکه عصبی نگاشتی بدست می آید که می تواند بدون شبیه سازی، اطلاعات لازم در مورد تغییرات و نحوه تغییر توپولوژی را ارائه نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که نگاشت فوق با دقت مناسبی می تواند توپولوژی ارتباطی یک سیستم متحرک خاص منظوره را تقریب بزند.