سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا علیرضایی – مرکز آمار ایران
سیامک نوربلوچی – دانشگاه مینسوتا

چکیده:

در مدل کاکس یک فرض بر این است که اثر متغیرهای کمکی در طول زمان ثابت است در بسیاری از مسائل واقعی به نظر می رسد این فرض ضعیف است و بهتر است که این اثرات به عنوان تابعی از زمان در نظر گرفته شوند.