سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قلی زاده قلعه عزیزی – دانشجوی دکتری سازه بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد سیدپور – دانشجوی دکتری سازه بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعه رفتار الاستو – پلاستیک پیوندهای NS به منظور دستیابی به طرحی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی مطالعه این رفتار با توجه به ماهیت تحلیل های غیر خطی مستلزم صرف زمان و هزینه های محاسباتی زیاد می باشد. بنابراین استفاده از روشهای پیشرفته تقریب سازی در تحلیل الاستو –پلاستیک ای سازه ها الزامیبه نظر می رسد. در این تحقیق یک مدل اجزاء محدود مبتنی بر تحلیل الاستو – پلاستیک پیوند NS با استفاده از نرم افزار ANSYS 8.1 ارائه شده است. این مدل توانایی تعیین بار نهایی پیونده را تحت بار گذاری دو محوره دارا می باشد. برای تقریب سازی بار نهایی پیونه یک شبکه عصبی موجکی اموزش داده شده است. نتایج حاصل بیانگر دقت و کارایی شبکه عصیب موجکی می باشد.