سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد سیدپور – دانشجوی دکتری سازه بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قلی زاده قلعه عزیز – دانشجوی دکتری سازه بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به تاثیر فرکانسهای طبیعی بر رفتار لرزه ای سازه ها و همچنین صرف هزینه های محاسباتی بالا جهت تعیین آنها استفاده از تکنیکهای تقریب سازی پیشرفته جهت تسریع محاسبات و تقلیل هزینه های محاسباتی بسیار مفید خواهند بود. یکی از موثرترین تکنیکهای تقریب سازی شبکه های عصبی می باشند. در این تحقیق فرکانسهای طبیعی سدهای بتنی قوسی با استفاده از شبکه های عصبی تابع بنیادی شعاعی (RBF) و انتشار برگشتی (BF) تقریب سازی شده اند. مقایسه فرکانسهای تقریبی بدست آمده از شبکه های عصبی بانتایج دقیق نشان دهنده کارایی این شبکه ها در عین سرعت بالایشان می باشند.