سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد احمد حمیدی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران دانشگاه تربیت مدرست، تهران

چکیده:

در بسیاری از مواقع در علم مهندسی با توابع و روابط پیچیده ای روبرو هستیم که استفاده از آنها و انجام عملیات ریاضی برای آنها مشکل است. در چنین مواردی استفاده از روش های مختلف تقریبی کمک بزرگی به حل مساله می کند. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مباحث نظریه تقریب، روشی برای تقریب چند جمله ای توابع ارائه گردیده است و چند جمله ای حاصله با تابع اصلی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنند که می توان از مباحث آنالیز تابعی ونظریه تقریب در بسیاری از مسائل کاربردی و مهندسی استفاده کرد.