مقاله «تقسيمات تجلي در قلمرو عرفان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: «تقسيمات تجلي در قلمرو عرفان»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجلي
مقاله تعين
مقاله رساله قشيريه
مقاله کشف المحجوب
مقاله مرصاد العباد
مقاله شرح گلشن راز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقصود تمام عارفان و سالکان از تحمل رياضت ها و سختي هاي سلوک، رسيدن به حقيقت و قرب الهي است و تحقق اين امر جز از طريق شهود و درون بيني امکان پذير نبوده است. عرفان و تصوف به عنوان شاخه اي از دانش بشري جايگاهي مناسب براي بيان افکار و انديشه هاي عارفان بوده و موجب ظهور تعاريف و اصطلاحات عرفاني فراواني گرديده است. زمينه هاي فکري، مذهبي، اعتقادي، فرهنگي و عرفاني صوفيان در پيدايش اين الفاظ رمزآلود موثر و تاثيرگذار بوده است. الفاظ و اصطلاحاتي را که متصوفه در کلام خود به کار برده اند، بيانگر چگونگي حالات و مقامات هـر يک از آنـان مي باشد، و اگـرچـه گاه در ظاهـر گفتـه هاي آنها با يکديگر متفاوت بوده و با الفاظ و عبارات گوناگوني بيان شده در واقع يک مقصود واحد را در برداشته است.
در اين مقاله به بررسي اصطلاح «تجلي» و انواع آن، با توجه به مراتب ديد برخي از عرفا اشاره شده است. «تجلي» از اصطلاحاتي است که عارفان با اشاره به آن، کيفيت ديد و دريافت خود را از حق تعالي و ظهور او در عالم تعينات بيان کرده و کوشيده اند با درک اتصال خود به مبدا وجود، مقدمات قرب خود را به حق فراهم سازند. با توجه به اين امر که سلوک امري فردي و تجربي است، اظهار دريافت ها و ادراک هاي عرفا در اين باره به گونه هاي متفاوت و در عين مشابه انجام شده است.