مقاله تقسيمات کشوري و توسعه پايدار مطالعه موردي: ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تقسيمات کشوري و توسعه پايدار مطالعه موردي: ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام تقسيمات کشوري
مقاله توسعه پايدار
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطاعت جواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه نظام تقسيمات کشوري در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص هاي توسعه پايدار، موضوع اصلي پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد. اين پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادي و كتابخانه اي درصدد پاسخگويي به اين سوال است که آيا نظام تقسيمات کشوري کنوني در جهت دستيابي به توسعه پايدار (توسعه در جهت دستيابي به عدالت در همه ابعاد با محوريت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهيم مرتبط با نظام تقسيمات کشوري و توسعه پايدار و پس از آن سير تحولات نظام تقسيمات کشوري از ايران باستان تاکنون مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت مقايسه ويژگي هاي نظام تقسيماتي کنوني با شاخص هاي توسعه پايدار اين نتيجه را بدست داد كه اين نظام تقسيماتي نه تنها در دستيابي به توسعه پايدار موفق نبوده که خود مانعي بر سر راه توسعه محسوب مي گردد.