سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فربود تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران
رضا برنگی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ما مسئله بهترین تقسیم بندی ناحیه فراخوانی شبکه را به صورت محتملترین نواحی برای حداقل نمودن هزینه کل سیگنالینگ شامل سیگنالینگ به هنگام سازی موقعیت و درخواست فراخوانی بررسی می کنیم . ما یک شبکه عمومی را با تو پولوژی ارائه شده تحت برخی از شرایط تأخیر شبکه در نظر می گیریم . هدف اصلی این مقاله، ارائه یک مدل احتمالی برای شبکه جهت یافتن پاسخ مسئله تقسیم بندی بهینه ناحیه فراخوانی می باشد . در حالی که بسیاری از مقالات مشکل نواحی فراخوانی بهینه را تنها بصورت سیگنالینگ درخواست فراخوانی یا سیگنالینگ به هنگام سازی موقعیت بررسی کرده اند، ما هزینه کل سیگنالینگ را در نظر گرفته و ویژگی مشخصه هر طرح تقسیم بندی را برای تحلیل سیستم معرفی نموده ایم.