سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود قاسمی – کارشناسی ارشد از پژوهشکده علوم زمین
مرتضی مومن زاده – دکتری زمین شناسی اقتصادی
عبدالمجید یعقوب پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا آمریکا ۱۹۷۹

چکیده:

کانسار روی و سرب مهدی آباد یزد در استان یزد یکی از بزرگترین ذخایر سرب و روی شناخته شده در ایران به شمار می رود براساس آخرین محاسبه ذخیره ای که تاکنون برای این کانسار در نظر گرفته شده است ذخیره ای در حدود ۳۹۴ میلیون تن روی با عیار ۴/۲% و ۱/۶% سرب و ۳۶ گرم در تن نقره است. از نظر سنگ شناسی سنگ میزبان کانسار مهدی آباد شامل سه سازند سنگستان، تفت و آبکوه است.